SON DAKİKA
Home / SÖZLER / Miraç Kandili 2017
miraç kandili 23 nisan 2017
miraç kandili 23 nisan 2017

Miraç Kandili 2017

Miraç Kandili, Recep ayının 27’nci gecesi Müslümanlar tarafından kutlanan özel bir gecedir. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (S.A.V.) göğe (arşa) yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen Miraç Kandili‘nde hangi ibadetler yapılmalı? Miraç gecesi okunacak dualar neler? Miraç Kandili ile ilgili merak edilen soruların yanıtını haberimizin detaylarından inceleyebilirsiniz…

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Diyanet’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

Miraç; Receb’in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…

Süleyman Çelebinin “Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl” şeklindeki ifadesiyle “mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen” sevgili Peygamberimiz’in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece…
Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid kavramı sözlükte “doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı” anlamlarına gelir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır.

Mevlid Son peygamber Hz.Muhammed’in (s.a.v) doğumunu anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça’dan girmiş olan kelime, “Peygamberin doğum günü” anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmektedir.

Rasulullah (s.a.s.), Fil yılında, Rebi’ülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir. Bu, miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır. Onun doğduğu ev, Beytullah’ın doğusundaki Safa tepesinin yanında Mevlid sokağı diye adlandırılan yerdedir.

Peygamberimizin dünyaya teşrifini (doğum gününü) kutlamak için Mevlid Kandilini kutlarız. Mevlid Kandili’ni de; mevlid okuyarak, Kuranı Kerim okuyarak, dua ederek yani kısacası ibadet ederek kutlarız.

 

MİRAÇ KANDİLİ’NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

MİRAÇ KANDİLİ DUASI
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek’at namaz kilinir. 2 rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa”Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.
10 gün 100 defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”
10 gün 100 defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”
10 gün 100 defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak müstehaptir.

* Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli;

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

* Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

* Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2017

AIIah’ım! DavranışIarımızı ‘İnancımızIa’ bütünIeştir; Sözümüzü de ‘ÖzümüzIe’ birIeştir. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Kim bana bir kere salavat getirirse, Allah?ta ona on salât getirir ve on günahını affeder. ve mertebesini de on derece yükseltir. (Nesei) Miraç Kandiliniz Hayırlı Olsun.

Mekke ufukIarında AIIah’ın nuruyIa, ümmetini seIamIayan güI yüzIü nur Peygamberin seIamı şefaatı üzerinize oIsun. Miraç kandiliniz Mübarek Olsun.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Gerçek cimri, yanında adım anıldığı halde, bana salavat getirmeyendir? (Tirmizi) Miraçınızı Kutluyorum.

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.” Hayırlı Kandiller.

Ey hâlleri değiştiren Allah’ım, bizleri en iyi hâle çevir! Hayırlı Kandiller

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat getirendir.? (Tirmizi) Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Takdir senindir, Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kıIansın; Darda koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenIerden eyIe bizi. Hayırlı Miraç Kandiller Dilerim.

Gedaya gedalık yaraşır.. Sultan’a sultanlık!.. Subhansın ya Rab!.. El-Aman diliyoruz senden.. Koru bizi Sensizlik cehenneminden!.. Miraçınız Mübarek Olsun.

Allah’ım! Beni seni ve Peygamberini seven, sana ve peygamberine itaat eden bir insan eyle. Bütün günlerimi iyilik ve güzelliklerle doldur. Dünya ve ahiretteki her türlü hayrı, güzellik ve nimetleri senden ister, her türlü kötülükten sana sığınırım. Miraç Kandiliniz Hayır Üzerine Olsun.

Son nefesimizde inşallah La İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah demeyi mevlam bizlere nasip eder. Nice Güzel Kandillere.

Allahı’m! Habibiyeti ve salâtıyla Cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salâvatlarla ümmeti için de o kapının açılışını teyid buyurduğun Habibin Aleyhissalâtü Vesselâma rahmet et. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mübarek Miraç kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Gecenin güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir geceye dogsun ki -dualarin kabul Miraç Kandilin mubarek olsun.

Gel ey Muhammed bahardir, dualar ardinda sakli, aminlerimiz vardir. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yillardir. Kandiliniz mübarek olsun..

Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ım, mübarek günler, geceler hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Hayırlı Kandiller

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller….

Allah’ım, bu gece mübarek Miraç kandili. Açtık ellerimizi sana, sana sığınıyoruz fenalıklarımızdan. Bizim belki yüzümüz yok senden af dilemeye. Ama sen bizi bağışlarsın Allah’ım. Ya Rabbim, günahlarımızdan bizleri arındır. Başkalarına bulduğumuz manalardan hayatlarımıza verme. Allah’ım sen bizi büyük konuştuğumuz sözlerle sınama. Ya Rabbim sen bizi yalan yere etmek zorunda kaldığımız yeminlerden koru. Bağışla Allah’ım. Günahkâr kullarını sen bağışla. Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakıŞınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aŞkınız kadar mutlu, aŞkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Ayet ayet yaşat bu dünyayı rabbim, sana secde secde yürüyeLim, dua dua kabul et bizi, sana en yakın yerde ölelim.. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)’ı anlatır. Muhammed (SAV)’ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.

Miraç Kandilinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, kandiliniz mübarek, dualarınız mübarek olsun.

Sevmek, sevilene yapılan en güzel duadır. Yağmur toprağın, güneş gecenin duasıdır. Ey yüreği güzel dost, dualarımın en güzeli sanadır. Kandilin mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Miraç Kandilin mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Miraç Kandili’nizin hayrın ve bereketin hakim olduğu bir ömre vesile olması temennisi ile… Kandil’iniz mübarek olsun.

Mübarek Miraç gecesinin büyüsüne kapılmanız dileğiyle, Miraç kandiliniz mübarek olsun..

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kutlu Olsun Miraçınız.

Bu gece Miraç gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Ey gecenin sahibi. NasıI ki kudretinIe geceyi gündüzIe örtüyorsan; bizim de hataIarımızı, günahIarımızı rahmetinIe ört. Hayırlı Kandiller.

Hz. Peygamber (s.a.v); ‘Bana tabi olan cennete girer. Bana tabi olmayan cenneti istemiyor demektir’ Miraç Kandilinizi Kutlu Olsun

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere….

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Ey Güllerin Sultanı, alem senle övüldü, biz seninle hep güldük. On dört asırdır daim, sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz senle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdlar olsun Efendimiz. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanisa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..

Sâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

Sözlerin en güzeliyle övüldün, ben seni nasıl öveyim Allah’ın sevgilisisin. Kimim ki seni öylesi seveyim? Miraç Kandilinizi En İçten Dileklerimle Kutluyorum.

Allah’ım bu Mübarek Miraç Kandilinde beni, annemi, babamı, kardeşlerimi, evlatlarımı ve eşimi koru ve benimle bir nasip et. Allah’ım sen yuvama iyilikler, sağlıklar, huzurlar indir. Ya Rabbim borçlarımı ödeme kolaylı ver inşallah. Utandırma beni her iki cihada da. Allah’ım sen hastalıklardan koru beni, ailemi ve tüm sevdiklerimi Dermansız dertler verme Ya Rabbim. Sen istersen olur. Evlat diye gözyaşı döken kullarına hayırlı evlatlar ver inşallah. Allah’ım sen herşeye kadirsin. Sen herşeyi görensin. Adaletinler kötüleri yola getir, iyileri koru inşallah. Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allaha emanet olun. Güzel kandiller..

Yalvarışımı kabul eyle! Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah! Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım. Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım. Hayırlı Kandiller

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme.. Miraç Kandiniz Mübarek Olsun

Hz Muhammed S.a.v için salavat karanlıkta bir fenerdir. Kandiliniz Mübarek Olsun

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Peygamberim uludur
Abdullahın oğludur
Güzel adı Muhammet
Yolu Allah yoludur.
Hayırlı Kandiller

Mübarek Miraç Kandil’imizi Tebrik Eder, Tüm İslam Alemine Huzur ve Selamet Getirmesini Rabbimden Niyaz Ederim.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç Kandiliniz mübarek olsun..

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

“Kurtarıcım, efendim, rehberim peygamberim! Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim” Hayırlı Kandiller

Biz senin kardeşlerim deyişini özledik efendim. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun!

Canım kurban olsun senin yoluna adı güzel, kendi güzel Muhammed. Hayırlı Kandiller

Kul bittim dediği anda Rabbi yettim der… Dermanı kulda aramamak, ellerimizi hep ona açmak ve dualarda unutulmamak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Ya Rabbim, aç inşallah kapınız bizlere. Af diliyoruz senden ve senden istiyoruz eksiklerimizi. Muhtaç etme Ya Rab bizi hiç bir kuluna. Sen rızıklarımızı bol et, sen gönüllerimizi ferah et. Resmi makamlardan haber bekleyenlere Ya Rabbim müjdeli haberler gelsin. Haksız yere hapse düşmüş canları Allah’ım sen kurtar bu haksız esaretlerinden. Allah’ım sen hepimizi kuru iftiralardan koru. Büyüden, sihirden ve nazardan sana sığınırız. Allah’ım sen kem gözlerden esirge bizler.

Rasulüm!herşey aşkına ram,zaman çile yumağı sensiz yaşamak haram,ben çorak bi toprağım,sense rahmet göğümsün,sana varmayan yollar gece gündüz dövünsün….kandiliniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz”e. Hayırlı kandiller..

O’na uyunuz, O’nu örnek alınız ki O sizde her gün yeniden doğsun. Yüreğinizi verin ki ona yarın orada sizinle olsun. Bu Duygula Miraç Kandlinizi Kutluyorum.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Dua üç harf kadar küçük , İçine her seyi sığdarabilecek kadar büyük. Selam ve Dua ile Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Ey Mekke! Güzelliklerinle gizledin, durdun. Doğumunu bekledin bu kutlu Rasül’ün. Sonsuz Selam, salat sana canım Peygamberim. Miraç Kandiliniz Hayırlı Olsun

Allah ile olduktan sonra ölümde ömürde hoştur…(MEVLANA) Miraç geceniz mübarek olsun

Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz Peygamberin doğum günü olan mevlit kandilinizi en içten dileklerimle tebrik ederim..

Kuran’la geldi ümmetine oldu ışık,
Tanıdı kainat kendisine oldu aşık,
Tüm kullarla,alemlerle barışık
Dünyaya Hazreti Muhammet geldi.
Mübarek Olsun Kandiliniz

Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller.

Af ve Namaz’ın müjdeleyicisi Miraç Kandili’miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah . Hayırlı Kandil’ler…

100 de ısrar etme,90 da olur. İnsan dediğnde Noksan da olur. Sakın büyüklenme! elde neler var, 1 ben varım deme, Yoksan da oLur! hayırlı kandiller

Ey ümmeti Muhammed! Miraç kandiliniz mübarek olsun…

Semalara nurlar yağdı,
Melekler beraberinde geldi,
Yeryüzüne rahmet indi,
Hazreti.Muhammet geldi
Hayırlı Kandiller.

Sen öyle bir insan ol ki akıllara dursun sen ona buna değil Allah’a kulsun sen zulmettler için de parlayan nursun senin gibi dostun Miraç Kandilin Mubarek olsun.

Ne mutIu bizIeri peygamberimizim ümmetiyiz eIhamdüIiIIah. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

selam sualden öncedir. kimki size selam vermeden sual sorarsa ona cevap vermeyiniz. Miraç geceniz mübarek olsun.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Teşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi,gel sevindir, bak Yakub’a döndü gözlerim. Miraç Kandlinizi en İçten Dilerime Kutluyorum.

Arşı Ala’nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Miraç kandilin mübarek olsun.

Namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır geceniz mübarek olsun

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Kim bana salavat getirmeyi unutursa, ona cennetin yolu unutturulur. Mübarek Olsun Miraç Kandiliniz.

İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar. Ta şafak sökünceye dek! Bu mübarek Miraç Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Kandiller.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Her dua semaya çıkmaktan men edilmiştir. Bana salavat getiren kimsenin duası hariç. O dua çıkar. Miraçınız Mübarek Olsun.

Ya Rabbi, Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle! Miraç Kandiliniz Hayırlı Olsun.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız Kabul Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun…

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Dua eden bir kimse, Peygambere salât getirmediği müddetçe, duası varacağı yere ulaşmaz?. Miraça Yükselen Peygamberimizi Salatu Selam İle Kutluyorum.

Ey yüce Rabbim! Bana verdiğin her nimet için sa­na sonsuz hamd olsun. Çok sevdiğin Sevgili Peygam­berimize salât ve selâm ederim. Hayırlı Kandiller.

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Yeryüzünde, Allah?ın gezgin melekleri vardır. Bu melekler, ümmetimin getirdikleri salât ve selamını bana getirirler. (Neesei) Hayırlı Kandiller.

Facebook\' ta Yorum Yap

BUNLARI DA OKUYUN!

yilbasi-mesajlari-2017

Yılbaşı Mesajları 2017

En yeni ve en güzel 2017 yılbaşı mesajları,sevgiliye yılbaşı mesajları,yılbaşında söylenecek en güzel yılbaşı sözleri,yılbaşı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super